Ansøgning

Her kan du læse om vores aktuelle bygningsfornyelsespuljer

Der er i 2021 tre forskellige puljer, der kan søges støtte fra.

Du kan læse kort om puljerne herunder, og klikke videre på hver pulje ude til højre. 

OBS: Der kan i alle puljer kun søges støtte til arbejder, der ikke er igangsat.

 

Støjpuljen 2018-2020 - forlænget til 2021!

Støjpuljen kan søges af ejere af private udlejningsejendomme og bestyrelser i andels- og ejerforeninger. Ejendommens boliger skal være stærkt støjplaget af vejstøj for at kunne opnå støtte. 

Ansøgningsfristerne i 2021 er 1. februar og 4. oktober.

 

Toiletpuljen 2020-2022

OPDATERING!!

Ny FAQ klar og kan hentes på Toiletpuljesiden som findes menuen til højre

 

Puljen (på 50 mio. kr. i 2020-2022) er udelukkende er til etablering af toilet/bad i etageejendomme, i daglig tale kaldet ”Toilet-puljen”. Du kan søge midler fra puljen hvis du er beboer eller ejendomsejer i andels- og ejerforeninger og privat udlejning.

Tankerne omkring denne pulje er at gøre det så nemt som muligt at opnå støtte til etablering af toilet/bad. Du kan opnå støtte på 1/3 af udgiften til etablering af toilet/bad – dog max. 75.000 kr. pr. bolig.

 

OBS: DER ER ÅBNET FOR ANSØGNINGER

Ansøgningsfristerne i 2021 er 5. maj og 1. november. 

 

Pulje til helhedsrenoveringer i etageejendomme

Denne pulje kan kun søges på vegne af hele ejendommen. Der kan opnås støtte til arbejder i klimaskærmen (f.eks. vinduer, tag, facaderenoveringer, gavlisoleringer og tiltag fra ejendommens energimærke). Derudover støttes etablering af wc/bad, hvis der er boliger i ejendommen, der ikke har disse. Ejendomme med boliger uden toilet/bad prioriteres højest, men også energirenoveringer og genanvendelse af materialer, er der stort fokus på. Se de politisk vedtagne prioriteringer her.

Ansøgningsfristen i 2021 er 1. marts.

 

Om bygningsfornyelse i København

Bygningsfornyelse er støtte til etageejendomme, der er enten ejer- /andelsboligforeninger eller private udlejningsejendomme i København. Bygningsfornyelsen skal styrke den sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed og samtidig være med til at bevare mangfoldighed i beboersammensætningen. Vi lægger vægt på, at ejendommene bliver både tidssvarende og fremtidssikrede og kan bidrage til forbedring af beboernes livskvalitet. Bl.a. ved at etablere wc/bad, fjernvarme, minimere energibehovet, samt skybrudssikre ejendommen og reducere vejstøj i boligen.