Første ansøgning til helhedsrenoveringer

Her kan I læse mere om proces og ansøgning om bygningsfornyelsesstøtte til helhedsrenoveringer af beboelsesejendomme

Denne pulje kan søges af ejere af bolig-etagerejendomme (andels- og ejerforeninger eller private udlejningsejendomme) der er fra før 1960. Ansøgningsforløbet til denne pulje er todelt, fordi der skal være plads til god dialog med os omkring kvalificering af jeres renoveringsprojekt inden det indstilles til politisk vedtagelse.

Som ansøger skal du først udfylde og indsende nedenstående ansøgninsskema inden fristen. Herefter vurderer Område- og Bygningsfornyelsen indkomne ansøgninger i henhold til de vedtagne prioriteringer og kontakter ansøgerne for uddybning af ansøgningen. De højest prioriterede ansøgninger (se de politisk vedtagne prioriteringer under "Nyttig viden") sendes videre til den ”kvalificerede ansøgning”. 

Ansøgningsfristen til helhedsrenoveringer i 2021 er 1. marts.

Se vores årshjul for helhedsrenoveringer her, det giver et indblik i processen for denne pulje. 

I andels- og ejerforeninger støttes projekter med et kontant tilskud.

I private udlejningseendomme støttes vedligeholdelsesarbejder med et kontant tilskud, og derudover støttes forbedringsarbejder med indfasningsstøtte. Indfasningsstøtte er støtte til lejernes huslejestigning som følge af forbedringsarbejder. Læs mere om indfasningsstøtte her

Støttesatser (kontant tilskud) i 2021:

Tilskuddets størrelse afhænger dels af ejendommens bevaringsværdi, dels af de arbejder, der udføres. På vores hjemmeside www.kk.dk/byfornyelse kan du få inspiration til dit projekt både ift. begrønning, demonstrationsprojekter og se gode gennemførte projekter i vores eksempelsamling. 

A) Demonstrationsprojekt: Støtten udgør 1/3 af udgiften, dog max.110.000 kr. pr. bolig.

B) Alm. bygningsfornyelse SAVE 1-4: Støtten udgør 1/3 af udgiften, dog max. 90.000 kr. pr. bolig.

C) Renoveringer med lav SAVE -værdi (5->), eller bevaringsværdige ejendomme i save 4, hvor renoveringen ikke er med til at fastholde eller højne bevaringsværdien fx træ/alu- vinduer: Støtten udgør 1/4 af udgiften, dog max. 75.000 kr. pr. bolig.

Tillæg til ovenstående. Hvis der er boliger i ejendommen uden wc/bad, kan der opnås et ekstra tilskud til etablering af disse: Støtten udgør 1/3 af udgiften til wc/bad, dog max. 75.000 kr. pr. bolig.

Prioriterede områder:

Det er politisk prioriteret, at vi målretter vores indsatser og midler til projekter i igangværende områdefornyelses-områder. Pt. er der områdefornyelser med bygningsfornyelsesbehov i:

•Sundby
•Nordvest
•Bavnehøj

Medio 2021 starter to nye områdefornyelser i:

•Aldersrogadekvarteret
•Bispekvarteret

Områdefornyelsernes afgrænsning kan ses her på københavnerkortet under "Byplanlægning" og "Områdefornyelser igang". Kontakt os, hvis I har ejendomme, der trænger til renovering i disse områder. 

Ansøgningsskema til første ansøgning (helhedsrenoveringer):

Inden I udfylder ansøgningsskemaet, så læs vores "Guide og krav til projektmateriale", der beskriver hvilke skemaer og bilag, der skal vedhæftes i forløbet.

Guide og krav til projektmateriale (ny forbedret 2021 udgave)

Ansøgningsskema