Kvalificeret ansøgning (helhedsrenoveringer)

På denne side finder I vejledninger og skema til den kvalificerede ansøgning (helhedsrenoveringer)

Denne side er målrettet ansøgere, der er sendt videre til den "Kvalificerede ansøgning" med ansøgningsfrist 1. august 2020.

Start med at læs "Vejledning til skemaer og "Guide og krav til projektmateriale", der hentes herunder. I disse er der både hjælp til ansøgningsskemaet, lidt om forløbet og oversigt over hvilke bilag, der skal vedhæftes den kvalificerede ansøgning og i de efterfølgende faser.

Det nye ansøgningsskema hedder "Procesark". Dette skema vil følge sagen gennem hele byfornyelsen, såfremt projektet opnår støtte.

Ansøgning med "Procesark" og bilag skal sendes digitalt til bygningsfornyelse@tmf.kk.dk inden fristen.

Hvis I grundet Covid19 har udfordringer med at afholde generalforsamling, og dermed vedtage projektet, så kan dette bilag eftersendes snarest muligt efter ansøgningsfristen - dog senest 15. september 2020.

Hvis I har spørgsmål til skema eller bilag undervejs, så kontakt den tildelte projektleder i Område- og Bygningsfornyelsen.

Vejledning til ansøgningsskema

Guide og krav til projektmateriale (ny forbedret udgave)

Skema til energiberegning

Fordelingsnøgle til byfornyelsens projekter (kun til private udlejningsejendomme)

Miljø i Byggeri og Anlæg - skema og vejledning til kommunens miljøkrav (MBA)

Arbejdsklausuler - kommunale krav

Bilag til udbudsmateriale omkring arbejdsklausuler

Ansøgningsskema (Procesark)