Kvalificeret ansøgning (helhedsrenoveringer)

På denne side finder I vejledninger og skema til den kvalificerede ansøgning (helhedsrenoveringer)

Denne side er målrettet ansøgere, der er sendt videre til den "Kvalificerede ansøgning". Ansøgningsfristen er 20. august 2021.

Start med at læs "Vejledning til skemaer" og "Guide og krav til projektmateriale", der hentes herunder. I disse er der både hjælp til ansøgningsskemaet, lidt om forløbet og oversigt over hvilke bilag, der skal vedhæftes den kvalificerede ansøgning og i de efterfølgende faser.

Det nye ansøgningsskema hedder "Procesark". Dette skema vil følge sagen gennem hele byfornyelsen, såfremt projektet opnår støtte.

Ansøgning med "Procesark" og bilag skal sendes digitalt til bygningsfornyelse@tmf.kk.dk inden fristen.

Hvis I har spørgsmål til skema eller bilag undervejs, så kontakt den tildelte projektleder i Område- og Bygningsfornyelsen.

Vejledning til ansøgningsskema

Guide og krav til projektmateriale (ny forbedret 2021 udgave)

Skema til energiberegning

Fordelingsnøgle til byfornyelsens projekter (kun til private udlejningsejendomme)

Miljø i Byggeri og Anlæg - skema og vejledning til kommunens miljøkrav (MBA)

Arbejdsklausuler - kommunale krav

Bilag til udbudsmateriale omkring arbejdsklausuler

Ansøgningsskema (Procesark)