Støjpulje

Søg tilskud til støjrenovering af vinduer

Ansøgning

Støjpuljen er til private etageejendomme, der er stærkt støjplagede. Dette kan være andels- og ejerforeninger eller private udlejningsejendomme. 

  • Puljen skal søges på ejendomsniveau og der gives ikke støtte til enkeltboliger.
  • For at ansøge, skal ejendommen være stærkt støjbelastet (mere end 68dB) af vejstøj.
    Se kortet herunder om ejendommen er markeret med blå.
  • Jeres nuværende vinduer skal være nedslidte, mindst 25 år gamle og dårligt isoleret mod støj.

Ansøgningsfrister

Støjpuljen har to ansøgningsrunder i 2021. Fristerne for årets ansøgningsrunder er:

  • 1. februar 
  • 4. oktober

I årshjulet kan du se det optimale forløb af en ansøgning til støjpuljen og frister for de to ansøgningsrunder.

Ændringer i datoerne vil blive meldt ud her og i vores nyhedsbrev.

Støttens størrelse

Støjpuljen fik en bevilling fra Borgerrepræsentationen på 20 mio. kr. til at støjdæmpe boliger i perioden 2018-2020. Der er hertil overført et nyt beløb, der gør, at der også kan søges om støtte i 2021. Støtten dækker 1/3 af ombygningsudgifterne, dog med et maksimeret beløb pr vindue jf. følgende tabel:

SAVE-Værdi:

1-3

4-5

6-7

Maksbeløb per vindue:

8.000 kr.

6.500 kr.

5.000 kr.

Du kan finde din ejendoms bevaringsværdi (SAVE-værdien) på Københavnerkortet.

Ombygningsudgifterne dækker blandt andet håndværkerudgifter, materialer, stillads og byggeplads samt rådgiver-, låne- og administatrionsudgifter.

VIGTIGT: Byggearbejder, der er igangsat eller allerede er udført støttes ikke.

Send ansøgning digitalt

Hvis du vil ansøge om støtte til støjrenovering af din ejendom, skal du udfylde ansøgningsskemaet og sende det samt bilag i en mail til:

bygningsfornyelse@tmf.kk.dk

I emnefeltet bedes du skrive ejendommens adresse samt "Støjpulje" eks.
"Støjpulje - Rådhuspladsen 1".

Baggrund for puljen

Støjbelastning kan være sundhedsskadelig, og derfor vil Københavns Kommune gøre en indsats for, at flere boliger bliver isoleret mod vejstøj. 

Ét af målene med puljens støtte er derfor at sikre et indendørs støjniveau på maksimalt 38dB. Der vil derfor i forbindelse med støtte være krav om at vinduerne skal kunne yde en dæmpning der opnår dette mål.

Læs mere om trafikstøj i Københavns Kommune.

Læs mere om støjdæmpning af vinduer.

Tilbagebetalingsdeklarationer

Som i øvrige byfornyelsesprojekter tinglyses en deklaration om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud til Københavns Kommune ved salg eller ejerskifte inden for 20 år.

Hent vores vejledninger til hvad deklarationen indeholder under "Nyttig viden".

Kort

Se på kortet om din ejendom er støjbelastet. Grundet den store interesse for puljen, er det kun stærkt støjbelastede ejendomme der kan søge.

Markeringen på kortet antyder støjbelastningen af den mest støjbelastede enhed i ejendommen.

 

Udvælgelse

På grund af den store interesse for puljen, kan ikke alle ansøgere støttes. Vi vurderer alle ansøgere efter hver ansøgningsfrist og tildeler støtten til de mest trængende ejendomme.

Der tildeles støtte på baggrund af følgende kriterier:

  • Et udendørs støjniveau på over 68 dB
  • Et indendørs støjniveau på over 45 dB
  • De ejendomme hvor flest mulige boliger er stærkt støjplagede.

Vi bestræber os på at give tilsagn til ansøgerne hurtigt efter ansøgningerne. Du kan derfor forvente at få svar på ansøgningen inden for en måned af ansøgningsfristen.
Efter et positivt svar fra Bygningsfornyelsen, skal der udformes projektmateriale og indhentes tilbud på vinduesarbejderne. Som udgangspunkt sættes en frist på tilbudshentningen på 6 måneder fra den positive tilkendegivelse.

Bemærk: Arbejderne må ikke igangsættes før du har modtaget en godkendelse af det indsendte tilbud.