Støjpulje

Søg tilskud til støjrenovering af vinduer

Private ejendomme, der er stærkt støjplagede, kan søge tilskud til støjisolering af eksisterende vinduer eller udskiftning til nye vinduer.

Støjbelastning kan være sundhedsskadelig, og derfor vil Københavns Kommune gøre en indsats for, at flere boliger bliver isoleret mod vejstøj. Der er afsat 20 mio. kr. til en støjrenoveringspulje fordelt på tre år i 2018 - 2020. 

Læs mere om støjdæmpning af vinduer.

For at kunne modtage tilskud fra puljen, skal jeres nuværende vinduer være nedslidte, mindst 25 år gamle og dårligt isoleret mod støj, og boligen skal være stærkt støjbelastet, dvs. være belastet af støj på facaden med over 68 dB.

Ejendomsejer af private udlejningsejendomme/bestyrelser i andels- og ejerforeninger kan løbende indsende ansøgninger.

Sådan søger I

Læs hvad der skal til for at modtage støtte, og få overblik over processen i vores folder ’Søg støtte til bedre vinduer’.

Vær opmærksom på, at der bliver tinglyst en deklaration om evt. tilbagebetaling ved modtagelse af offentligt tilskud. Læs mere om deklarationerne under Nyttig viden

I 2020 er der en ansøgningsrunde tilbage - den 1. september.

Ejendommene vil opnå et tilskud på 33% af de samlede udgifter, dog med et maksimeret støttebeløb per vindue ud fra følgende fordeling:

SAVE-Værdi: 1-3 4-5 6-7
Maksbeløb per vindue: 8.000kr. 6.500kr. 5.000kr.