Støjpulje - Støtte til støjisolering

Bor du ud til en meget trafikeret vej? Så kan det være din ejendom kan få støtte til udskiftning eller støjdæmpning af jeres vinduer

Hvem kan søge om støtte?

Andels- og ejerforeninger eller ejere af private udlejningsejendomme kan søge om støtte til udskiftning eller renovering af vinduer.

  • Ejendommen skal være stærkt støjbelastet med mere end 68dB af vejstøj
  • De nuværende vinduer er nedslidte, mindst 25 år gamle og dårligt isoleret mod støj
  • Puljen er forbeholdt etageejendomme og søges af ejendommens forening eller dennes private byggerådgiver

 

Er min ejendom stærkt støjbelastet?

Se om din ejendom er stærkt støjbelastet på kortet nedenunder

 

 

Få mere at vide om støjdæmpning af vinduer

 

Hvor meget er støtten?

Støtten dækker 1/3 af ombygningsudgifterne, dog med et maksimeret beløb pr vindue jf. følgende tabel:

SAVE-Værdi 1-4: Maksbeløb per vindue 8.000 kr.

SAVE-Værdi 5-9: Maksbeløb per vindue 6.500 kr. 

Du kan finde din ejendoms bevaringsværdi (SAVE-værdien) på Københavnerkortet

Ombygningsudgifterne dækker blandt andet håndværkerudgifter, materialer, stillads og byggeplads samt rådgiver-, låne- og administrationsudgifter.

 

Søg om støtte

Søg om støtte til støjrenovering af din ejendom ved at udfylde ansøgningsskemaet og sende det samt bilag i en mail til:

bygningsfornyelse@tmf.kk.dk

Skriv ejendommens adresse samt "Støjpulje" i emnefeltet. (Eks."Støjpulje – Tagensvej 73").

 

Næste ansøgningsfrist er d. 4. oktober 2021

Vi bestræber os på at give svar på ansøgningen inden for en måned efter ansøgningsfristen.
Efter et positivt svar fra Bygningsfornyelsen, skal der udformes projektmateriale og indhentes tilbud på vinduesarbejderne. Fristen for at indhente tilbud er som udgangspunkt 6 mdr. fra det positive svar fra Bygningsfornyelsen.
Vi anbefaler at en privat byggerådgiver bliver tilknyttet til at gennemføre projektet.

 

Ikke alle får støtte

På grund af den store interesse for puljen, kan ikke alle ansøgere støttes. Vi vurderer alle ansøgere efter hver ansøgningsfrist og tildeler støtten til de mest trængende ejendomme.

 

Tilbagebetalingsdeklaration

Som i øvrige byfornyelsesprojekter tinglyses en deklaration om tilbagebetaling af tilskuddet til Københavns Kommune ved salg eller ejerskifte inden for 20 år.
Se mere om tilbagebetalingsdeklarationer under:

Nyttig viden

 

Vær opmærksom på

Påbegyndte eller afsluttede projekter støttes ikke. Først efter at Bygningsfornyelsen har fremsendt et tilsagn om støtte, kan I gå i gang med projektet.

Støtten bliver først udbetalt når projektet er færdigt. Efter arbejderne er afsluttet, skal en medarbejder fra Bygningsfornyelsen besigtige ejendommen, og ejendommen skal indsende et regnskab med dokumentation for de afholdte udgifter.

For at bevare ejendommens arkitektoniske udtryk, gives der normalt støtte til udskiftning af alle ejendommens vinduer og eventuelle altandøre mod gade.