Toiletpuljen

Søg støtte til etablering af toilet og badeværelse

OPDATERING!!

Ny FAQ klar og kan hentes nederst på siden
 
 
Ansøgning
Toiletpuljen er specifikt rettet mod de boliger i etageejendomme, der mangler badeværelser eller toiletter. Dog skal boligen være i en andelsforening, ejerforening eller privat udlejningsejendom. 
 
Ansøgningsfrister
Toiletpuljen løber over 2020-2022. Det er forventningen at der vil være to ansøgningsrunder årligt i 2021 og 2022. 

Fristerne for 2021 ansøgningsrunder er:

5.Maj 
1.November

 
Støttens størrelse
Der er samlet afsat 50 mio. kr. Du kan opnå støtte på 1/3 af projektudgifterne, dog max. 75.000 kr. pr. bolig.
 
VIGTIGT: Byggearbejder, der er igangsat eller allerede er udført støttes ikke.
 
Tilbagebetalingsdeklarationer
Der tinglyses en deklaration på ejendommen om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud til Københavns Kommune ved salg eller ejerskifte inden for 20 år.
Læs mere om dette på ansøgningsskemaet.
Hent vores vejledninger til hvad deklarationen indeholder under         
 
 
Send ansøgning digitalt
Hvis du vil ansøge om støtte til dit wc/bad-projekt, skal du udfylde ansøgningsskemaet og bilag. Indsend herefter materialet på nedenstående mail:
 
Skriv "Ansøgning til Toiletpuljen" samt din adresse i emnefeltet
 
Arbejdsklausul 
Arbejdsklausulen er Københavns Kommunes krav til arbejdsmiljø - som den udførende håndværker/entreprenør bygherre skal være bekendt med før aftale indgåes.
 
 
Hyppigst stillede spørgsmål - FAQ
Vi har lavet en FAQ, der indeholder spørgsmål og svar i form af information, gode råd og vejledninger. Hvis der mangler noget i den, så skriv til os – så får vi føjet det til, der mangler!
Hent FAQ’en herunder
 
 
Vejledninger, inspirationskataloger mm.
Som en hjælp for dig, der har ansøgt, er der udarbejdet et excelark, der med fordel kan anvendes både til at holde styr på budgettet, få lavet en god aflevering efter byggeriet et færdigt og når du skal indsende byggeregnskab til os. Filen hedder "budgetafleveringregnskab toiletpulje" og du henter den herunder.
 
Inspiration til små badeværelser
I dette katalog, har vi forsøgt at samle en række eksempler på indretning af små badeværelser, der kan inspirere til at se muligheder for etablering af toilet/bad i din bolig.
Hent kataloget herunder